Mbook quản trị mạng Linux của ĐH KHTN

Mbook-quan-tri-mang-Linux-cua-DH-KHTN

Mbook quản trị mạng Linux của trường ĐH KHTN TP. HCM gồm 2 CD và 18 bài học. Tài liệu này sẽ giúp bạn học quản trị mạng Linux. Hy vọng tài liệu này sẽ có ích với bạn.


Mbook quản trị mạng Linux – A gồm 10 bài:

Trích dẫn
Bài 1: Cài đặt hệ điều hành

Bài 2: Hệ thống tập tin

Bài 3: Cài đặt phần mềm

Bài 4: Trình tiện ích

Bài 5: Quản lý người dùng

Bài 6: Quản lý tài chuyên đĩa

Bài 7: Cấu hình mạng

Bài 8: Samba

Bài 9: Network file system

Bài 10: Lập trình Shell

 

down


Mbook quản trị mạng Linux – B gồm 8 bài:

Trích dẫn
Bài 1: Quản lý tiến trình

Bài 2: Dịch vụ DNS

Bài 3: Dịch vụ FTP

Bài 4: Dịch vụ web

Bài 5: Dịch vụ Mail

Bài 6: Dịch vụ Proxy

Bài 7: Linux Security

Bài 8: Web min

 

 

 

down

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *